×
Máte zájem o informace?

Chcete vědět více o naší aktuální nabídce? Použijte náš formulář nebo kontaktujte e-mail info@plnimesny.eu.

Krav Maga

Jako další v pořadí je Krav Maga. Naše cvičení vychází z techniky izraelských systému. Naše nabídka začala od roku 2007.

Napište nám o další informace - Zde!

Je především určeno pro všechny plnoleté/starší 18 let. Ale lze udělat výjimku pro zájemce 16 let a starší na základě povolení rodičů. Naše kurzy jsou rozdělené do jednotlivých bloků.
První kurz září-říjen, druhý kurz listopad-prosinec, třetí leden-únor, čtvrtý březen-duben a poslední pátý květen-červen. Přes léto je pauza.

Naše základní skupina má 15 studentů/studentek. Jedna část jsou začátečníci a druhá část je pokročilá. Celá výuka je rozdělená do 10 měsíců školního roku. Začínáme vždy v září a končíme v měsíci červnu. Naše tréninkové jednotky jsou rozdělené vždy do 60 minut, a to 2x v týdnu v úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách. Již řadu let fungujeme v tělocvičně ZŠ Komenského.

Cvičíme ve sportovní sálové obuvi na dřevěných parketách. Kolem plochy jsou lavičky, kam se vždy usadí potenciální zájemci. Při prvním setkání si každý nový student sedne a pozoruje, jak fungujeme. Po ukončení proběhne krátký rozhovor mezi instruktorem a zájemcem/zájemkyní.

V dalších hodinách, pokud zájem trvá se mohou zapojit do výcviku. Každý dostane možnost, si vyzkoušet první kroky a osahat si základní návyky.

První je vždy vzájemná pozdrav. Potom následuje krátká rozcvička a zahřátí těla. Každý trénink je zaměřený na různé okruhy. Postupně se cvičí techniky na místě, v pohybu, ve dvojicích. Studenti cvičí vždy, pod dohledem zkušeného instruktora. Trénují se různé druhy scénářů a obrana proti zbraním jako jsou např. nůž, krátká hůl a krátká střelná zbraň, aj.

Jedno za rok jsou vypsané zkoušky. Jednotlivý studenti/studentky, pokud zvládli veškeré učivo během roku, jsou nominováni na přezkoušení na barevné pásy. Tato zkouška je vždy ke konci měsíce června a skládá se před mezinárodní porotou lektorů.

Cvičíme v černém triku a černých sportovních kalhotách. Začátečníci používají sportovní oblečení – triko a tepláky. Podle zájmu, jsme schopní se domluvit na individuálních lekcích/soukromých hodinách.

S jakým systém se u nás potkáte?
* Jako první to jsou základní techniky patřící pod SKMKA (Slovak Krav Maga - Kapap Association)
Garanty jsou mistři Spišiak, Juhás, Žák, Vongrej a spol.
* Další část patří pod IKMO (International Krav Maga Organisation)
Garanty jsou mistři Yaw, Halimi a spol.
* Jako poslední to je KMLI (Krav Maga Liven International)
Garanty jsou mistři Liven, Smejkal a spol.

Vloženo Od